Aktuelt

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling den 30.10.2022

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling den 30 oktober 2022.

Velkomst fra Lars og Suad.
Der blev indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling pga frafald og ophør af nogle bestyrelses
medlemmer. Der var på forhånd samlet et nyt hold der var klar til at køre videre indtil generalforsamlingen
i marts 2023. Der blev opfordret til at medlemmerne fandt nogle der gerne vil overtage posterne.

Præsentation af ny bestyrelse og afstemning

  1. Valg af dirigent. Suad
    2.valg af referant. Liselotte
    3.Valg af stemmetæller. Pia og Jerry
    4.Valg af formand. Klaus Bryld
    5.Valg af kasserer. Liselotte Faurholt

Evt. Der blev talt om vores stadige udfordringer med kompostpladsen og hvilke muligheder der evt er for
fjernelse af grenaffald. Det er ikke blevet taget nogen beslutninger.
Der kom forslag om mulighed for at gøre haveforeningen mindre. Evt. nedlægge flere tomme haver der kan
bruges til parkering.

En stor tak til Lars Christensen for det kæmpe arbejde han har ydet i foreningen.

Referant

Liselotte Faurholt

Regning for vandaflæsning og ikke deltager for fællesarbejder kommer senest 15.11.2022.

HUSK når du skal betale din regning skriv vej og din have nr det er vigtig.

Betale din regning hurtig muligt for at undgå gebyr 500kr.

Pr. 6. juni 2021 åbner Cafe Dagens Ret i Østervang for medlemmer. Læs nærmere på Cafeens side

22-04-2021

INFORMATION

Vej (Betavej) lukkes ved vej 6 fra fredag d. 23. April til og med mandag d. 3 Maj

Dette på grund af, at det overskårne hus på nr. 2-12 skal fjernes.

Man kan derfor benytte vej 2 og 4 hvis man skal ned på vej 3

19-04-2021

Vandet er lukket et par timer om aftenen d. 19/4 grundet ledningsarbejde.

12-04-2021

Regnskab for 2020 er nu tilgængeligt og udleveres på kontoret.


9-04-2021

Toiletter

Så er toiletterne åbnet for sæson 2021. I henhold til gældende coronarestriktioner, gøres toiletterne rene dagligt og der er håndsprit på toiletterne. At der gøres rent gør dog ikke at du som bruger skal undlade at tænke dig om, rydde op efter dig og give os et praj hvis der skulle mangle sprit eller være møgbeskidt.

Har du ikke fået opdateret din nøglebrik i år, ja så kan du ikke benytte toiletterne. Nøglebrik kan opdateres når der er kontortid. Tjek tiderne i opslagstavlen ved kontoret eller her på siden

01-04-2021

Så kan vi glæde alle børnene i området og oplyse at legpladsen bag ved foreningshuset er godkendt og åben til leg. Afsted afsted med børnene (forældre er også velkommen til at komme forbi)

15-03-2021

I hht. til de nye Coronarestriktioner med mulighed for at forsamles 25 personer til udendørs aktiviteter, undersøger vi i øjeblikket om der kan findes en mulighed for at gennemføre fællesarbejde i foråret. Så snart vi har et svar på dette, meldes det ud her og på opslagstavlen ved kontoret.

16-02-2021

Alle generelle oplysninger til medlemmer vil for eftertiden

kun kunne findes her på siden eller i opslagstavlen ved kontoret.

16-02-2021

Toiletterne vil som udgangspunkt forblive lukket i 1. halvår

15-10-2020

I forbindelse med sygdom og dødsfald i bestyrelsen og stigende arbejdsbyrde, har vi bedt tre tidligere bestyrelsesmedlemmer om at give en hånd indtil generalforsamlingen i marts 2021. Det drejer sig om Bent Havemand, Suad Zekic og Niemann, så hvis i ser de render rundt og laver noget i området eller i modtager mail med en af dem som afsender, ja så er den god nok. Vi håber der tages godt imod dette tiltag da det vil lette den resterende bestyrelses arbejde betydeligt.

05/10-2020

Toiletterne vil forblive lukket så længe kolonihaveforbundet anbefaler denne løsning.

Den 12-07-20

Kære Medlemmer, Det er med stor beklagelse at vi må meddele at vores næstformand Roald er afgået ved døden i nat. Roald har været et dejligt aktiv for vores forening og bestyrelse hvor han altid var hjælpsom, engageret og positiv. Roald kæmpede til det sidste, men kræften vandt desværre. Ære være Roald minde. —————

Danmark er ved at genåbne og vi følger naturligvis hele tiden udviklingen. Vi håber på snart, at kunne gennemføre en generalforsamling og regner indtil videre med, at en gang i september, kunne blive tidspunktet for dette. Vi har under denne coronakrise gjort alt hvad der har været os muligt, for at foreningen kørte – og fortsat kører, så godt som muligt. Vi vil derfor meget gerne takke alle dem, som har taget en ekstra tørn og holdt foreningen pæn og ren i denne underlige tid. Der er i bestyrelsen mange opgaver som vi har brug for hjælp til, og det er der heldigvis nogen medlemmer der stiller op og hjælper til med. Ingen nævnt ingen glemt. Ved generalforsamlingen vil vi bede om, at der er medlemmer, der stiller op til bestyrelsen. Dette skyldes blandt andet at vi desværre har oplevet et frafald af 2 af vores gode bestyrelsesmedlemmer, pga. sygdom og mod det kæmper selv guderne forgæves. Derfor vil bestyrelsen gerne have nogen nye kræfter ind. Den nuværende bestyrelse har besluttet ikke at fortsætte, dog således, at vi gerne vil hjælpe den nye bestyrelse godt videre og tilbyde at sidde et år mere, så overgangen kan forløbe til vores alles gavn og glæde og naturligvis kun, hvis det er ønskeligt og behovet gør dette nødvendigt. Vi har umiddelbart brug for 4 kompetente og engageret medlemmer, som har lyst og ikke mindst har den fornødne tid til at påtage sig de mange opgaver, der er i vores forening og fortsætte den gode udvikling foreningen er i, og som sagt vil vi gerne hjælpe den nye bestyrelse godt videre det første år. Tænk over, om det kunne være noget for dig. —————-

Fællesarbejdet vil blive genoptaget i anden del af sæsonen første gang 01.08.2020. Kl 9-12. Med venlig hilsen Bestyrelsen