Referater fra Generalforsamlinger

BEMÆRK: Du skal medbringe kvittering for indbetalt haveleje for at deltage. 

Regnskab 2018

Referat generalforsamling 2019

Referat ekstraordinær generalforsamling 22-09-2019:

  1. Annia Fra kredsen bliver valgt til dirigent
  2. Roald Hansen Fra have 526 Valgt til Referent
  3. Der er valgt 2 stemmetællere Jens Jespersen Have 238 og Katrine Ulriksen Have 335
  4. Dirigenten konstatere at indkaldelsen var sendt ud i rette tid og generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Formanden gennemgik udsendte materiale. Herefter blev en ny bestyrelsen stemt ind, bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Klaus Bryld

Kasserer: Lotte Faurholt

Næstformand: Roald Hansen

Meninge medlemmer: Lars Rissøe og Mads Dong Jensen

Bestyrelsen er valgt indtil den næste ordinære generalforsamling

Den nye bestyrelse blev stemt ind med stemmerne 54 ja stemmer, 20 nej stemmer og 3 blanke stemmer

5. 2 suppleanter blev også valgt det blev Robert f. Schumann og Marie Kaspersen

6. Fastsættelse af bestyrelses honorar på 57.000 blev stemt igennem med stemmerne 47 ja stemmer, 23 nej stemmer og 7 blanke.

7. under eventuelt blev der talt om vandarbejde, blandt andet lukning og frostsikring af vand måler, det er her besluttet at bestyrelsen udarbejder en skrivelse guideline for frostsikring af vand.


Hit Counter provided by Orange County Web Design
Login